افراد واجد شرایط عضویت در این بخش:

۱ ـ اساتيد محترم حوزه و دانشگاه؛

۲ ـ طلاب محترم شاغل به تحصيل در درس خارج با معرفي استاد؛

۳ ـ دانشجويان محترم مقطع دكتري دانشگاه‌ها؛

۴ ـ طلاب و دانشجويان محترم شاغل به تدوين رساله يا پايان‌نامه با معرفي‌نامه معتبر؛

۵ـ محققان محترم داراي سابقه تأليف يا شاغل به اجراي طرح پژوهشي با معرفي‌نامه معتبر.

افراد واجد شرایط عضویت:

۱ ـ عموم طلاب و فضلاي ارجمند؛

۲ ـ دانشجويان رشته‌هاي علوم انساني با معدل بالاي ۱۵ با معرفي معتبر؛

۳ ـ دانش آموزان ممتاز دبیرستان دوره دوم با معرفي‌نامه معتبر.