مناسك الحج
دسامبر 22, 2018
احكام بانوان …
دسامبر 23, 2018

كتاب‌شناسي توصيفي حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره)
(فقه فتوايي)

۹ـ احكام عمره مطابق با فتاوي حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي الگلپايگاني (قدس‌سره)
علي افتخاري گلپايگاني(رحمةالله)، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا، ۱۲۳ص، رقعي.
در اين نوشتار به بيان احكام عمره و اقسام آن، افعال عمره، مواقيت آن و فضائل ذكر شده براي عمره پرداخته شده است. نگارنده ابتدا به دو قسم از عمره واجب و مستحب اشاره كرده و سپس آن را از نظر زمان تقسيم بندي نموده است. آنگاه به بيان واجبات عمره پرداخته و نيت، احرام بستن از ميقات و نوع لباس شخص محرم، طواف خانه خدا، خواندن دو ركعت نماز پشت مقام حضرت ابراهيم، سعي بين صفا و مروه به تعداد هفت بار، حلق يا تقصير، طواف خانه خدا به نيت طواف نساء و دو ركعت نماز به همين نام را از اعمال واجب عمره مفرده برشمرده است. در ادامه ايشان به چگونگي انجام اعمال عمره مفرده اشاره كرده و طبق فتاوا و ديدگاه‌هاي فقهي حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره)، واجبات نام برده شده براي عمره مفرده را بيان نموده است. سپس ايشان به نحوه احرام اطفال اشاره كرده و ضمن شرح اعمال عمره مفرده، آنچه كه براي شخص محرم در حال احرام، حرام مي‌باشد را توضيح داده است.
در بخش‌هاي ديگري از اين رساله شريفه، نگارنده محترم به بيان كفارات احرام در صورتي كه محرم به طور سهوي يا عمدي يكي از محرمات احرام را انجام دهد، پرداخته و احكام و فروع فقهي طواف و حكم شك كردن در تعداد آن، نماز طواف، سعي بين صفا و مروه، حلق يا تقصير (كوتا كردن يا تراشيدن كامل موي سر)، احكام طواف نساء و نماز آن را بيان نموده و حدود حرم يعني در آن محدوده مكاني از شش سمت مسجد الحرام كه نمي‌توان افعالي را در اين محدوده با توجه به صدق حرم بر آن انجام داد را مشخص نموده است.
در خلال بيان احكام عمره، نگارنده به برخي از روايات نيز در توضيح بيشتر احكام اشاره نموده و فضيلت‌هاي انجام عمره و كيفيت انجام آن را بيان نموده است. نگارنده سعي كرده است، با زباني ساده و گويا به بيان احكام عمره براي عمره گزاران پرداخته و با دسته بندي اين احكام فهم آن را براي مقلدان حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره) آسان نمايد. ايشان در پايان تذكراتي به زائرين بيت الله الحرام در مكه و مدينه براي انجام فرائض و مستحبات با توجه به فرهنگ حاكم در حرمين شريفين داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *