احكام عمره
دسامبر 22, 2018
احكام اموات
دسامبر 23, 2018

كتاب‌شناسي توصيفي حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره)
(فقه فتوايي)

۱۰ـ احكام بانوان …
رضا قربانيان، قم، نشر غياث، چاپ اول، ۱۳۷۴ش، ۱۳۰ص، رقعي.
در اين رساله كه جنبه‌اي آموزشي نيز دارد، كليه احكام شرعي مربوط به زنان و دختران، مطابق با فتاواي امام خميني(قدس‌سره)، حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره)، حضرت آيت الله العظمي محمدعلي اراكي(رحمةالله‌عليه) و حضرت آيت الله العظمي سيدابوالقاسم موسوي خويي(رحمةالله‌عليه) بيان گرديده است.
در اين مجموعه كه در دو جلد تدوين و در اختيار عموم قرار گرفته است، سعي شده است غالب احكام مشتركي كه بين زن و مرد مبتلي به بوده و مورد نياز عمومي دارد، به صورت متن آموزشي قابل تدريس در دانشگاه‌ها، حوزه‌هاي علميه و ساير مراكز آموزشي در دسترس عموم به ويژه بانوان قرار گرفته تا اين قشر عظيم از جامعه اسلامي به درستي با احكام مربوط به خويش آشنايي پيدا كرده و طبق فتواي مرجع تقليد خويش به آنها عمل نمايند.
تنظيم اين رساله در زمان حيات اين چهار مرجع تقليد عاليقدر انجام شده و موارد اختلاف فتاواي ايشان نيز درج گرديده كه به حسب موضوع اين نوشتار كه معرفي آثار حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره) است، بيشتر فتاواي فقهي ايشان را برجسته نموده‌ايم. در ابتداي اين نوشتار به بررسي ارزش و اهميت يادگيري و آموزش دادن احكام دين اشاره شده و حكم تقليد از مجتهد ميت بيان شده است. آنگاه در سه بخش احكام مربوط به بانوان به شرح ذيل بيان شده است:
در بخش اول احكام خون‌هاي سه‌گانه اعماز خون استحاضه، حيض و نفاس بيان شده و ضمن بيان ويژگي‌هاي هر يك از اين خون‌ها، تكاليف شرعي بانوان هنگام ديدن اين خون‌ها ذكر گرديده است. در همين راستا به بحث درباره انواع و اقسام استحاضه، تكاليف زنان در وارسي كردن قليله، متوسطه و يا كثيره بودن اين خون‌ها، تكليف زن در صورت شك در خون حيض عادت ماهيانه، احكام وظائف زن نفساء از لحاظ غسل و احكام مخصوص بچه‌داري و وظائف بانوان پس از پاك شدن از خون حيض ونفاس پرداخته شده است.
در ادامه مسائل ديگري درباره زنان مانند احكام محرم و نامحرم و احكام نگاه كردن به زن تناسب بيان گرديده است. در بخش دوم برخي از احكام خانواده و حقوق زن مورد بحث قرار گرفته و حقوق ووظائف متقابل زن و شوهر نسبت به هم و وظيفه زن در حفظ حجاب طبق فتاواي مراجع تقليد نام برده شده منعكس گرديده است. در بخش پاياني كتاب برخي از استفتائات به عمل آمده از حضرت آيات عظام امام خميني(قدس سره)، آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره)، اراكي (رحمةالله عليه) و خويي (رحمةالله عليه) در خصوص احكام و تكاليف مختلف بانوان درج گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *