احكام اموات
دسامبر 23, 2018
احكام ازدواج دايم و موقت (مطابق با فتاواي آيات عظام)
دسامبر 29, 2018

كتاب‌شناسي توصيفي حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره)
(فقه فتوايي)

۱۲ـ احكام نماز خوف و مطارده جهت آگاهي رزمندگان در جبهه‌ مطابق با فتاواي حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني (قدس‌سره)
قم، دارالقرآن الكريم، ۱۴۰۳ق، ۲۱ص، جيبي.
در اين رساله كوتاه به ۳۸ سؤال و استفتاء از حضرت آيت الله العظمي حاج سيدمحمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) در مورد نماز خوف در جبهه‌هاي جنگ كه نوعاً از طرف رزمندگان ايران مطرح شده است، پاسخ داده شده و ديدگاه‌هاي فقهي ايشان در اين زمينه منعكس گرديده است. در اين استفتائات به انواع نماز خوف اشاره شده و با توجه به برخي از نمازهاي خوفي كه پيامبر اسلام در بعضي از جنگ‌ها به جماعت خواندند، نحوه خواندن اين نماز در ميدان جنگ بيان گرديده است.
دستور خواندن نماز خوف از ديدگاه حضرت آيت الله العظمي حاج سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) شرايط خواندن اين نماز، تعداد ركعات اين نماز، ويژگي‌هاي خاص آن، كيفيت بجا آوردن آن به صورت فرادي و جماعت، بجا آوردن آن توسط زنان و مردان، ترتيب بجا آوردن نماز خوف بر حسب نمازهاي يوميه، حكم بستن اسلحه به خود در هنگام بجا آوردن اين نماز، حال رزمنده خائف براي اقامه نماز خوف، شرح چگونگي بجا آوردن نماز خوف توسط رسول خدا در غزوه ذات الرقاع، احكام اين نماز در صورت حمله دشمن در زمان بجا آوردن آن، حكم حمل سلاح نجس در هنگام خواندن نماز خوف، احكام نماز مطارده و كيفيت و شرايط آن از منظر آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره)، اذكار نماز خوف و مطارده و كيفيت انجام ركوع و سجود آنها، احكام قرائت اين دو نوع نماز، شكيات مربوط به اين دو نوع نماز و واجبات آنها، حكم از بين رفتن خوف و ترس در ميدان جنگ و قضاي نماز خوف، حكم نماز كساني كه در حال غرق شدن بوده و يا به نحوي با خطري روبرو هستند از اصلي‌ترين مندرجات اين رساله كوتاه است كه بر طبق فتاواي شرعي حضرت آيت الله العظمي حاج سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) پاسخ آنها داده شده است. اين سؤالات توسط هيئت استفتاي حضرت آيت الله العظمي حاج سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) جمع آوري و سپس طبق نظر و مباني فقهي ايشان پاسخ داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *