الهدايه الي من له الولايه
دسامبر 10, 2018
المحرمات بالنسب
دسامبر 10, 2018

كتاب‌شناسي توصيفي حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره)
(فقه استدلالي)

۱۵ـ رساله في احكام صلوه الجمعه والعيدين
آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره)، ۱۵ص.
در اين نوشتار كه قسمتي از تعليقات حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني (قدس‌سره) بر كتاب شريف «عروه الوثقي» است، به شرح و بررسي احكام مربوط به نماز جمعه و نمازهاي عيد فطر و قربان پرداخته شده است. نگارنده محترم ابتدا به اموري كه قبل از نماز جمعه انجام آن حرام است مانند بيع و خريد و فروش در اين زمان اشاره كرده و آنگاه واجبات نماز را بيان نموده است.
در ادامه مستحبات مربوط به نماز جمعه مانند گوش دادن به سخنان خطيب نماز جمعه به علت جزئي از نماز بودن خطبه‌ها را مورد بحث قرار داده و كيفيت اقامه نماز جمعه و چگونگي به جا آوردن دو ركعت نماز آن را شرح داده و مستحبات و واجبات آن را نيز بيان كرده است. در بخش ديگري از رساله حاضر نويسنده محترم به بيان زمان اقامه نماز جمعه در زوال روز جمعه و تأخير نيانداختن آن پرداخته و وقت فضيلت به جاي آوردن آن را بيان كرده است. در ادامه شرايط اقامه نماز جمعه مطرح گرديده و لزوم به جماعت بودن آن، تعداد مأمومين، صفات امام جمعه و مأمومين، موارد سقوط نماز جمعه و برخي از آداب و سنن مربوط به آن بيان شده است.
در قسمت بعدي از اين رساله به بيان احكام و فروعات فقهي نمازهاي عيد فطر و عيد قربان پرداخته شده و وجوب و مشروعيت اين دو نماز و شرايط و كيفيت آن مورد بحث و بررسي فقهي قرار گرفته است. در همين زمينه نگارنده محترم بر اذان و اقامه نداشتن نمازهاي عيد فطر و قربان، مشروط به سوره‌اي خاص نبودن آنها، كيفيت قنوت‌ها و تكبيرهاي اين دو نماز، كيفيت دعاي مخصوص در قنوت‌هاي نماز عيدين و مكروهات آنها تأكيد كرده و برخي ديگر از ويژگي‌ها و آداب مربوط به نماز عيدين و فضيلت به جاي آوردن آنها در عصر غيبت و حكم استحبابي آن در اين زمان را بررسي نموده است.
لازم به ذكر است كه نگارنده و شارح محترم حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) پس از ذكر متن مربوط به كتاب شريف «عروة الوثقي» به بيان توضيحاتي در مورد متن مسايل موجود در آن پرداخته است. يادآور مي‌گردد اين رساله در عين حالي كه ضميمه كتابي مي‌باشد به صورت مستقل فراهم آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *