الف) تالار محققين ، كتابخانه تخصصي تفسير و علوم قرآن كريم، بانک اطلاعات دیجیتال:

۱ـ اساتيد محترم حوزه و دانشگاه؛
۲ ـ طلاب محترم شاغل به تحصيل در درس خارج با معرفي استاد؛
۳ ـ دانشجويان محترم مقطع دكتري دانشگاه‌ها؛
۴ ـ طلاب و دانشجويان محترم شاغل به تدوين رساله يا پايان‌نامه با معرفي‌نامه معتبر؛
۵ـ محققان محترم داراي سابقه تأليف يا شاغل به اجراي طرح پژوهشي با معرفي‌نامه معتبر.

ب) تالار مطالعه عمومی و كتابخانه اماني:

۱ ـ عموم طلاب و فضلاي ارجمند؛
۲ ـ دانشجويان رشته‌هاي علوم انساني با معدل بالاي ۱۵ با معرفي معتبر؛
۳ ـ دانش آموزان ممتاز دبیرستان دوره دوم با معرفي‌نامه معتبر.

ج) مدارك لازم:

۱- يك قطعه عكس۴*۳
۲- ارایه اصل كارت ملي يا گذرنامه
۳- ارایه تأییدیه معرف معتبر