كتاب الحج
دسامبر 9, 2018
العروه الوثقي مع تعليقات عده من الفقهاء العظام
دسامبر 10, 2018

كتاب‌شناسي توصيفي حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره)
(فقه استدلالي)

۱۱ـ تعليقات علي العروه الوثقي
حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره)، قم، چاپ علميه، چاپ سوم، ۱۳۹۰ق، ۳۴۸ص، وزيري، عربي.
در اين كتاب كه تعليقات حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) بر كتاب «العروه الوثقي» است، ابتدا احكام مربوط به اجتهاد و تقليد بيان گرديده و شرايط تقليد از يك مجتهد و صفات يك مرجع تقليد جامع الشرايط تبيين گرديده است. آنگاه به ترتيب مسايل مطرح شده در كتاب «العروة الوثقي» و با توجه به الفاظ و عبارات آيت الله سيد محمدكاظم طباطبائي (رحمت‌الله تعالي عليه)، تعليقات حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني (قدس‌سره) بر كتاب «عروة الوثقي» وعبارات مربوط به من كتاب به صورت جدول بندي شده ارائه گرديده است.
تعليقه حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) بر كتاب «عروه الوثقي» بدين صورت است كه در هر موضوعي كه ايشان نياز ديده است اصطلاحات و الفاظ كليدي متن را شرح دهد، وارد عمل شده و آن عبارت را از مغلق بودن خارج كرده و با توضيح اجمالي خويش فهم متن را آسان نموده‌اند. بدين ترتيب ايشان به شرح مختصر مسايل مندرج در اين كتاب شريف پرداخته و احكام و فروعات مختلف فقهي در آن را تبيين نموده‌اند.
بيان مسايل مختلف مربوط به طهارت و نجاست مانند: احكام انواع آب‌ها، انواع نجاسات و كيفيت تطهير آنها با انواع آب، احكام وضو، تيمم و انواع غسل‌هاي سه گانه، بيان انواع نجاسات مانند: بول، غائط، مني، خون، مردار، سگ، خوك، كافر، شراب، عصير عنبي، عرق جنب از حرام و عرق شتر نجاست خوار، راه‌هاي اثبات نجاست، تطهير كردن ظروف نجس و برخي ديگر از مسايل متفرقه طهارت ونجاست در ادامه مباحث اين كتاب آمده است. در ابواب بعدي كتاب نويسنده محترم به بيان احكام و فروعات فقهي نماز و ساير عبادات و معاملات به همان ترتيبي كه گفته شده پرداختند و تعليقه‌اي بر مباحث مختلف نماز مانند مقارنات و مقدمات نماز، واجبات و اركان نماز، مبطلات نماز، شكيات نماز، احكام جمعه و جماعت و ساير ابواب فقهي مربوط به عبادات مانند احكام مربوط به روزه، زكات، خمس، حج و برخي از ابواب معاملات وارد نموده‌اند. متن كتاب عروة الوثقي در سمت راست كتاب و تعليقه و شرح و حاشيه آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) بر كتاب «عروة الوثقي» در سمت چپ آن درج گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *