«آیین نامه بخش‌های خدمات محققین»

استفاده از تالار مطالعه محققین، بانک اطلاعات دیجیتال، کتابخانه تخصصی تفسیر و علوم قرآن، پس از تکمیل فرم عضویت و تأیید مسئول ثبت نام برای موارد زیر بلا مانع است:
* اساتيد محترم حوزه و دانشگاه؛
* طلاب محترم شاغل به تحصيل در درس خارج با معرفی استاد؛
* دانشجويان محترم مقطع دكتری دانشگاه‌ها؛
* طلاب و دانشجويان محترم شاغل به تدوين رساله يا پايان‌نامه با معرفی‌نامه معتبر؛
* محققان محترم داراي سابقه تأليف يا شاغل به اجراي طرح پژوهشي با معرفی‌نامه معتبر.

«مقررات عمومی کتابخانه»

مواردی که اعضای محترم کتابخانه به منظور حفظ منزلت کتاب و کتابخانه موظف هستند در محیط کتابخانه رعایت نمایند:
۱٫ اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی و استفاده از پوشش مناسب
۲٫ رعایت احترام به کارکنان کتابخانه
۳٫ رعایت سكوت کامل در محيط کتابخانه.
۴٫ عدم گفتگو با تلفن همراه در کتابخانه.
۵٫ خودداری از خوردن و آشاميدن در تالارهای مطالعه کتابخانه.
۶٫ خودداری از مطالعه همراه با قدم زدن در تالارهای مطالعه.
۷٫ عدم جابجایی صندلی‌های سالن مطالعه در محيط کتابخانه.
۸٫ حفظ نظافت و رعایت پاکیزگی میز و صندلی مطالعه و کتابخانه .
۹٫ خودداری از رزرو صندلی‌های کتابخانه .
۱۰٫ عدم مصرف دخانیات یا عطرهای تند و زننده در محیط کتابخانه.

نکته: برای مراجعان غيرعضو، استفاده از سالن کتابخانه فقط به شرط مساعدت ریاست محترم کتابخانه و به همراه داشتن معرفی نامه معتبر با ذکر مدت زمان معلوم بلامانع است .