رساله في احكام صلوه الجمعه والعيدين
دسامبر 10, 2018
الاحصار والصد
دسامبر 10, 2018

كتاب‌شناسي توصيفي حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني(قدس‌سره)
(فقه استدلالي)

۱۶ـ المحرمات بالنسب
آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره).
در اين رساله كوتاه كه به عنوان بخشي از كتاب نكاح است، تعليقات حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) بر كتاب شريف «عروة الوثقي» در زمينه محرمات در نسب مورد بحث و بررسي اجمالي قرار گرفته است. نگارنده محترم انواع كساني كه محرم نسبي انسان محسوب مي‌شوند وبدين وسيله ازدواج كردن با آنها حرام مي‌باشد را همراه با شرايط هر يك از آنها بيان كرده است.
در همين راستا نگارنده به حرمت نسبي مادران يعني مادر وجده مادري و پدري به هر ميزان كه از لحاظ طبقه بالا روند، حرمت نسبي دختران، حرمت نسبي خواهران، دختران برادر و خواهر، عمه‌ها و خاله‌ها اشاره كرده و ضابطه حرمت نسبي آنان در ازدواج كردن با آنها را از لحاظ شرعي و فقهي شرح داده است.
در همين زمينه نگارنده محترم به ضوابط نسب شرعي و غير شرعي را بيان كرده، و حكم وطي شبهه و … را توضيح داده است. لازم به يادآوري است كه نگارنده و شارح محترم «عروة الوثقي» حضرت آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني(قدس‌سره) پس از ذكر متن مربوط به كتاب شريف «عروة الوثقي» به بيان توضيحاتي در مورد متن و مسايل موجود در آن در موضوع محرمات نسبي در نكاح پرداخته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *